Kvalitet & Miljö

Vårt verksamhetssystem baseras på ISO 9001:2008 och 14001:2004.
Det omfattar hela I. Wikströms entreprenad ABs verksamhet.
Syftet med verksamhetssystemet är att styra hur vi arbetar så att vi når våra mål, minskar vår miljöpåverkan och samtidigt får nöjda kunder.
Vi är ännu inte certifierade.

Vår Kvalitets- och Miljöpolicy -

För oss innebär kvalitet att vi levererar tjänster och produkter som möter kundernas ställda förväntningar på kvalitet, leveranssäkerhet, service och totalekonomi.

För att nå dit arbetar vi på följande sätt:
– det ska finnas en ambition inom företaget att göra rätt från början
– vi ska motsvara våra kunders krav och förväntningar
– personalen ska vara kompetent och engagerad
– att fortlöpande upprätta egenkontroller på utfört arbete

Vårt miljöarbete utgår från att uppfylla de miljökrav som myndigheter och kunder ställer på oss.

Vårt arbete med ständiga förbättringar och förebyggande av förorening innebär:
– mängden avfall begränsas så långt det är möjligt och restavfallet sorteras
– att samtliga fordon successivt byts ut till fordon med lägre bränsleförbrukning
– samarbeta med våra leverantörer för att minska miljöpåverkan från frakter och för att hitta bättre miljöalternativ i produktsortimentet


Bild: 2015-07/thinkstockphotos-175923813.jpg