Våra tjänster

Vi är idag specialiserade på schaktning, röjning och Anläggningsarbeten av t.ex hela villakvarter, skogsvägar m.m. Företaget startades 2005 av Ingemar Wikström. Sedan 2007 drivs verksamheten som aktiebolag. Vårt mål med vårt arbete är att både kunden och vi själva ska vara nöjda med resultatet. För att nå dit gör vi alltid vårt bästa för att etablera ett långvarigt samarbete med våra kunder. I. Wikströms Entreprenad är medlem i Västerbottens Norra Gräv & Schakt samt i ME, Maskinentreprenörerna. Dessutom har vi tilldelats AAA för högsta kreditvärdighet. Kontakta oss gärna för mer information!

Våra arbetsområden

Vi hjälper dig med:

 • Gräsetableringar
 • Dräneringar
 • Schaktning
 • Röjning
 • Finplanering
 • Stenläggningar
 • Husrivningar
 • Sprängningar
 • Borrningar
 • Fuktisolering och dränering av husgrunder
 • Transporter
 • Uthyrning av entreprenadmaskiner med förare
 • Skogsdikning
 • Försäljning av grus och matjord
 • Last och planering
 • Snöröjning
 • Takskottning
 • Energivedklippning
 • Jordborrning
 • Stenspräckning

Bild: 2015-07/thinkstockphotos-178536404.jpg